อยากประสบความสำเร็จ ด้านกีฬา ต้องทำอย่างไร

การเล่นกีฬาฟุตบอลที่ดีนั้นย่อมนำไปสู่ผลสำเร็จได้เช่นกัน แต่การที่จะเล่นฟุตบอลนั้นเกิดความสุขในระหว่างการเล่นกีฬาฟุตบอล หรือมีแรงในการเล่นมากยิ่งขึ้นจำเป็นจะต้องอาศัยแรงจูงใจขององค์ประกอบหลายๆด้าน เช่นโค้ชนักกีฬาฟุตบอลนั้นย่อมมีการสร้างแรงจูงใจให้กับยักกีฬาอยู่แล้ว เช่น การสร้างแรงจูงใจในการเล่นเป็นระบบทีม การสร้างแรงจูงใจเมื่อทีมเป็นรองผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม

fifa55

ซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในขณะฝึกซ้อมหรือเป็นกาแข่งขันอยู่ การที่จะไปสู่ผลสำเร็จมากขึ้นในการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นย่อมมีปัจจัยด้านแรงจูงใจเข้ามาช่วยด้วย ก่อนที่จะมีการสร้างแรงจูงใจของนักกีฬานั้นตัวโค้ชเองจะต้องมีการฝึกฝนหรือเป็นการเรียนรู้วิธีต่างๆในการสร้างแรงใจที่เกิดขึ้น ดังนั้นแรงจูงใจนั้นจะมีความหมายว่ากระบวนการทำให้จิตใจคนอื่นๆให้มีความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้นหรือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ลักษณะในการสร้างแรงจูงใจต่างๆของนักกีฬาฟุตบอลมีดังต่อไปนี้

พลังงาน หมายถึงเมื่อนักกีฬาที่แรงในการแข่งขันเหลืออยู่มากเท่าไรแล้วโค้ชทำการสร้างแรงจูงใจเข้าไปแล้วนักกีฬาเกิดมีแรงมากเพิ่มยิ่งขึ้นจากเดิม เมื่อมีการสร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬาเกิดขึ้นนั้น โค้ชจะต้องหาวิธีการโน้มน้าวจิตใจของนักกีฬานั้นให้มีการทำให้บรรลุเป้าหมายที่โค้ชได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า แล้วทำให้เกิดผลสำเร็จ

ความรู้สึกคงอยู่กับความสำเร็จ หมายถึง เมื่อนักกีฬามีสภาพทางจิตใจในระหว่างทำการแข่งขันนั้นมีพลังโค้ชจะทำอย่างไรเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬามีพลังเท่าเดิมอยู่ตลอดจนการแข่งขัน ให้ความรู้สึกต่างๆคงทนไว้ เช่น การที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้าม หาจังหวะในการทำประตูมากยิ่งขึ้น